Đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý của Nhà trường nhiệt tình, tích cực, chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc