Đội ngũ giảng viên của Nhà trường có trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

100% giảng viên đạt chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

Hàng năm, giảng viên được cử đi đào tạo tạo, bồi dưỡng tại các trường đại học: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Hàng Hải Việt Nam và tại các doanh nghiệp có sử dụng ngành nghề mà Nhà trường đào tạo…