STT TÊN TÀI LIỆU ĐỊNH DẠNG TẢI VỀ
1  Phiếu đăng ký xét tuyển
2  Complaints & Appeals
3  Quy trình giải quyết khiếu nại
4 Nghị định 20/2015/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
5  Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
6  Luật Giáo dục nghề nghiệp
7  Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
8 Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
9  Link download Bộ đề thi chính thức tay nghề Quốc gia năm 2014
10 Quyết định phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
11 Quyết định phê duyệt 40 trường Cao đẳng nghề được đầu tư thành trường chất lượng cao đến năm 2020
12  Chiến lực phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020
13 Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
14 Biểu mẫu miễn giảm học phí theo Thông tư 29/2010/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010
15 Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/1 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn giảm học phí...
16 Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
17 Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông