Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khai giảng năm học 2017 – 2018

Ngày 31/10/2017

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2017 – 2018, Trường Cao đẳng nghề Hải Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11và khai giảng năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Nội dung:

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Khai giảng năm học 2017 – 2018.

2. Các hoạt động.

2.1. Các hoạt động thể thao: 

- Thời gian: Từ 30/10/2017 đến 16/11/2017.

- Nội dung: Tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền …

- Đối tượng tham gia: Cán bộ CNV, giảng viên, đoàn viên thanh niên, HSSV.

- Đơn vị chủ trì: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Địa điểm: Sân thể thao Trường Cao đẳng nghề Hải Dương.

2.2. Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2017 - 2018.

- Thời gian: Từ 8h00' ngày 17/11/2017

- Nội dung: Về ngày Nhà giáo Việt Nam, đất nước, con người Việt Nam, tuổi trẻ, Học sinh, sinh viên …

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên toàn Trường. 

- Đơn vị chủ trì: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Địa điểm: Sân khấu Hội trường E5.2.

- Số lượng tiết mục: 05 - 07 tiết mục.

* Yêu cầu: Lựa chọn và tập luyện chu đáo.

2.3. Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học 2017 - 2018.

- Thời gian: Từ 8h00’ ngày 17/11/2017 ( sáng thứ 6).

- Địa điểm: Hội trường E 5.3.

- Thành phần tham dự: 

+ Khách mời.

+ Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị, cán bộ, giảng viên, lao động trong Trường (67 người).

+ Đại diện Học sinh - sinh viên các lớp ( 80 HS-SV). Phòng Công tác học học sinh, sinh viên triệu tập. 

Phòng TC-HC chủ trì thực hiện chương trình Lễ kỷ niệm.

2.4. Hoạt động khác.

Từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2017: Ngoài việc thực hiện các hoạt động của Nhà trường, các đơn vị phòng, khoa chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại đơn vị, như: tiếp đón sinh viên, tiếp khách ….

- Ngày 20/11/2017: 

+ Từ 7h30' đến 10h 30' Nhà trường tổ chức tiếp khách tại Phòng họp nhà A, phòng TC-HC chuẩn bị khánh tiết, lễ tân và các nội dung liên quan. 

+ Từ 10h30' dự tiệc chiêu đãi: ( Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, giảng viên, lao động hợp đồng; Địa điểm: Thông báo sau) 

* Yêu cầu: Có mặt đầy đủ, đúng giờ. Cán bộ, giảng viên tham dự các hoạt động mặc lễ phục theo quy định. Sinh viên tham dự Lễ kỷ niệm mặc đồng phục Nhà trường.

Đề nghị Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị triển khai kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì phản ánh, báo cáo Lãnh đạo trường thông qua phòng TC- HC để xem xét giải quyết./.

(Nguồn: Phòng TC-HC)