Thông báo v/v tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo nghề cấp độ Quốc tế, trình độ Cao đẳng K16

Ngày 22/09/2016

 Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2016 - 2017

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo cấp độ Quốc tế, trình độ Cao đẳng  do Học viện Chisholm - Úc phối hợp tổ chức đào tạo và cấp bằng như sau: 

 1. Nội dung:

 Khai giảng khóa đào tạo cấp độ Quốc tế, trình độ Cao đẳng  do Học viện Chisholm - Úc phối hợp tổ chức đào tạo và cấp bằng

2. Thành phần tham dự:

- Đại biểu khách mời: Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Các tổ chức, đơn vị có liên quan;

- Lãnh đạo Trường;

- Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường;

- Đại diện phụ huynh có sinh viên tham dự lớp đào tạo nghề cấp độ Quốc tế;

-  Sinh viên các lớp đào tạo nghề cấp độ Quốc tế: K16 Điện tử công nghiệp, K16 Cơ điện tử;

- Đại diện Học sinh - Sinh viên các lớp.

3. Thời gian: Từ 8h30' ngày 27/9/2016 (thứ 3)

4. Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà E ( E 5.3) Trường Cao đẳng nghề Hải Dương (Địa chỉ: Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

5. Trang phục:

- Cán bộ, giảng viên thuộc Trường mặc lễ phục mùa hè

- Sinh viên các lớp đào tạo cấp độ Quốc tế: K16 Điện tử công nghiệp, K16 Cơ điện tử mặc áo Sơ mi trắng, quần tối màu, sơ vin, đi giầy hoặc dép quai hậu

- Đại diện sinh viên các lớp khác mặc đồng phục Trường./.

 (Nguồn: Phòng TC-HC)