Thông báo v/v tham dự Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng năm học 2016 - 2017

Ngày 15/11/2016

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương thông báo về việc tham dự Hội diễn văn nghệ chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2016 và Khai giảng năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Thời gian: Từ 19h30' ngày 17 tháng 11 năm 2016 (thứ năm)

2. Địa điểm: Sân khấu nhà E, trường Cao đẳng nghề Hải Dương

3. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Trường;

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng toàn Trường;

- Học sinh, sinh viên các lớp 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, phòng khoa, các lớp HSSV triển khai nội dung thông báo./.

(Nguồn: Phòng TC-HC)