Giới thiệu về hệ thống thực tập cơ điện tử

Giới thiệu về hệ thống thực tập cơ điện tử

Ngày 23/04/2013

Hệ thống cơ điện tử IMS là hệ thống đào tạo cơ điện tử linh hoạt, sát với thực tế của một quá trình sản xuất khép kín, bao gôm các khâu rõ ràng, được điều khiển bới PLC và mạng truyền thông....

Hệ thống cơ điện tử IMS là hệ thống đào tạo cơ điện tử linh hoạt, sát với thực tế của một quá trình sản xuất khép kín, bao gôm các khâu rõ ràng, được điều khiển bới PLC và mạng truyền thông....

1. Hệ thống Cơ Điện Tử IMS 25 và IMS 28 hỗ trợ học tập và nghiên cứu các nội dung:

- Lập trình PLC

- Lắp đặt các trạm sản xuất

- Cảm biến

- Điện khí nén

- Mạng profibus

- Xử lý lỗi

- Điều khiển robot công nghiệp

2. Cấu hình hệ thống IMS

a. Băng tải

b. Trạm cấp phôi 01